همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا(س) و برپایی مجالس عزاداری فاطمیه، سازمان هیأت و تشکل‌های دینی اقدامات و برنامه‌هایی را با موضوع نقش زنان در تقویت پیوندهای اجتماعی، جهادتبیین و نشر خوبی‌ها برگزار می‌کند….

همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا(س) و برپایی مجالس عزاداری فاطمیه، سازمان هیأت و تشکل‌های دینی اقدامات و برنامه‌هایی را با موضوع نقش زنان در تقویت پیوندهای اجتماعی، جهادتبیین و نشر خوبی‌ها برگزار می‌کند.