ترکیه روز ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ جدیدترین عملیات نظامی خود را علیه حزب کارگران کرد (پ‌ک‌ک) در کردستان عراق با نام قفل کامل آغاز کرد. این عملیات همزمان با تلاش ارتش عراق برای کنترل بر سنجار، منطقه محل فعالیت پ‌ک‌ک و متحدانش است. عملیات ترکیه در بحبوحه تلاش‌های م…

ترکیه روز ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ جدیدترین عملیات نظامی خود را علیه حزب کارگران کرد (پ‌ک‌ک) در کردستان عراق با نام قفل کامل آغاز کرد. این عملیات همزمان با تلاش ارتش عراق برای کنترل بر سنجار، منطقه محل فعالیت پ‌ک‌ک و متحدانش است. عملیات ترکیه در بحبوحه تلاش‌های مجدد حزب دموکرات کردستان ترکیه (KDP) برای ساخت خط لوله گازی که کردستان عراق را به ترکیه متصل می‌کند، صورت می‌گیرد. هر سه رویداد بر منافع ایران تأثیرگذار بوده و این مسئله از چشم ایران و نیرو‌های نیابتی‌اش در عراق دور نمانده.