جنگنده‌های نیروی هوایی اسرائیل اهدافی در جنوب لبنان را بمباران کردند.

جنگنده‌های نیروی هوایی اسرائیل اهدافی در جنوب لبنان را بمباران کردند.