استان نینوی علی‌رغم اینکه در ژوئن 2017 از اشغال تروریست‌های داعش آزاد شد، اما همچنان تروریست‌ها در کوهها و مناطق مرزی این استان در قالب هسته‌های کوچک فعالیت دارند….

استان نینوی علی‌رغم اینکه در ژوئن 2017 از اشغال تروریست‌های داعش آزاد شد، اما همچنان تروریست‌ها در کوهها و مناطق مرزی این استان در قالب هسته‌های کوچک فعالیت دارند.