تیم ملی زنان انگلیس جام یورو ۲۰۲۲ را با خود به خانه بردند و حالا تیم ملی خشمگین آلمان مدعی شده که در ومبلی تقلبی صورت گرفته است.

تیم ملی زنان انگلیس جام یورو ۲۰۲۲ را با خود به خانه بردند و حالا تیم ملی خشمگین آلمان مدعی شده که در ومبلی تقلبی صورت گرفته است.