رکنا: مارال فرجاد استوری جدیدی را منتشر کرد که در حالی خواهرش غیبت می کرد او را غافلگیر کرد.

رکنا: مارال فرجاد استوری جدیدی را منتشر کرد که در حالی خواهرش غیبت می کرد او را غافلگیر کرد.