تهران-ایرنا- محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن روز دوشنبه مذاکرات غیرعلنی با سعودی ها را درباره پایان جنگ و درگیری در یمن تایید کرده‌است….

تهران-ایرنا- محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن روز دوشنبه مذاکرات غیرعلنی با سعودی ها را درباره پایان جنگ و درگیری در یمن تایید کرده‌است.