حوادث رکنا: قاتل فراری که کمتر از یک هفته پیش عکسش از سوی پلیس استان مرکزی منتشر شده بود دستگیر شد.

حوادث رکنا: قاتل فراری که کمتر از یک هفته پیش عکسش از سوی پلیس استان مرکزی منتشر شده بود دستگیر شد.