مدافع مراکشی پاری‌سن‌ژرمن پس از اخراجش در دیدار برابر آژاکسیو واکنش عجیبی نشان داد.

مدافع مراکشی پاری‌سن‌ژرمن پس از اخراجش در دیدار برابر آژاکسیو واکنش عجیبی نشان داد.