صبح امروز و پس از اخذ رأی از مقام قضایی، عوامل شهرداری ناحیه ۶ منطقه ۵ با همراهی عوامل یکان حفاظت و کلانتری ۱۳۵ آزادی نسبت به جمع آوری هشت کافه غیر مجاز در مشاعات بازارچه شهرک اکباتان اقدام کردند….

صبح امروز و پس از اخذ رأی از مقام قضایی، عوامل شهرداری ناحیه ۶ منطقه ۵ با همراهی عوامل یکان حفاظت و کلانتری ۱۳۵ آزادی نسبت به جمع آوری هشت کافه غیر مجاز در مشاعات بازارچه شهرک اکباتان اقدام کردند.