جمع آوری روزانه ۳۰۰ تن زباله در شهریار
جمع آوری روزانه ۳۰۰ تن زباله در شهریار

شهریاریها : عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت: نیروهای خدمات شهری در این منطقه روزانه ۳۰۰ تن زباله را جمع آوری می کنند. علیرضا صفرزاده عضو شورای اسلامی شهر شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمع آوری زباله ها و پاکسازی شهر یکی از برجسته ترین اولویت ها و فعالیت های مدیریت شهری […]

۱۵۵۴۸شهریاریها : عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت: نیروهای خدمات شهری در این منطقه روزانه ۳۰۰ تن زباله را جمع آوری می کنند.

علیرضا صفرزاده عضو شورای اسلامی شهر شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمع آوری زباله ها و پاکسازی شهر یکی از برجسته ترین اولویت ها و فعالیت های مدیریت شهری در هر منطقه ای محسوب می شود.

وی افزود:هر آنچه که پروژه های عمرانی تعریف و افتتاح شود اما عدم پاکسازی مناسب شهر از زباله ها صورت نپذیرد، تمامی اقدامات شهرداری زیر سئوال می رود.

صفرزاده عنوان کرد: سیمای شهر به مثابه ویترین فعالیت های مدیریت شهری به شمار می رود و مهمترین بخش از فعالیت بصری شهرداری نیز در جمع آوری زباله ها بروز پیدا می کند که به نوعی در بهداشت شهری وسلامت زیست محیطی اثر گذار است.

وی افزود: طبق بررسی های انجام شده، روزانه ۳۰۰ تن زباله در شهر شهریار جمع آوری می شود و این عدد و رقم حاکی از این است که بطور میانگین هر شهروند شهریاری در طول روز یک کیلو زباله تولید می کند.

صفرزاده یادآور شد: تلاش نیروهای خدوم خدمات شهری شهرداری قابل تقدیر است و امیدواریم در آینده با طراحی ساز و کاری مناسب، سطح حقوق و دریافتی این گروه با افزایش هر چه بیشتری همراه شود.