جمعیت شهریار به یک میلیون نفر در یک دهه آینده می رسد
جمعیت شهریار به یک میلیون نفر در یک دهه آینده می رسد

گروه اجتماعی شهریاریها :کریم تبارکی معاون برنامه ریزی فرمانداری شهریار با اشاره به این نکته که سرمایه انسانی یکی از مولفه های اساسی در توسعه پایدار محسوب می شود اظهار داشت: شهرستان شهریار با بیش از ۷۰۰هزار نفر جمعیت از توانمندی بالقوه ای در حوزه سرمایه و استعدادهای انسانی برخوردار بوده و پیرو بررسی های […]

1726272
گروه اجتماعی شهریاریها :کریم تبارکی معاون برنامه ریزی فرمانداری شهریار با اشاره به این نکته که سرمایه انسانی یکی از مولفه های اساسی در توسعه پایدار محسوب می شود اظهار داشت: شهرستان شهریار با بیش از ۷۰۰هزار نفر جمعیت از توانمندی بالقوه ای در حوزه سرمایه و استعدادهای انسانی برخوردار بوده و پیرو بررسی های انجام شده، این منطقه از لحاظ کثرت جمعیتی جایگاه دوم را در بین شهرستان های استان تهران دارا است.

وی افزود: پیش بینی ها حکایت از افزایش جمعیت این شهرستان به بیش از یک میلیون نفر در طول یک دهه آینده حکایت دارد که چنین افق وآینده ای، تنظیم و طراحی برنامه ریزی هوشمندانه در جهت ارتقا سطح امکانات و زیر ساخت های متناسب با رشد جمعیتی و الزامات و نیازهای چنین حجمی از نیروی انسانی را اجتناب ناپذیر می کند.
تبارکی عنوان کرد: رشد جمعیتی به طور طبیعی با تکثر و افزایش استعدادها همراه است که چنین مولفه ای، نقش اساسی در پیشرفت و بالندگی در عرصه ها و ابعاد گوناگون علمی، فرهنگی، اجتماعی و…ایفا می کند و به تبع آن گردش سرمایه نیز ارتقا پیدا می کند که این امر فرصتی سازنده به شمار می رود.
این مسئول گفت: لازمه این فرصت سازی و بهره وری از چنین توانمندی و پتانسیلی برنامه ریزی و آینده نگری است،در غیر اینصورت این ظرفیت و فرصت بالقوه به تهدیدی جدی مبدل می شود که ناهنجاری ها و نارسایی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جدی و مخاطره آمیزی را به همراه خواهد داشت.
معاون برنامه ریزی فرمانداری شهریار یادآور شد: مجموعه فرمانداری شهریار به عنوان نماینده ارشد دولت در سطح این شهرستان برای تقویت هر چه بیشتر همگرایی و هم افزایی بین دستگاه ها، ارگان ها و نهادهای فعال در سطح شهرستان، در حد توان امکانات و اختیارات تعریف شده از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.
تبارکی گفت: امید آن داریم با تامین شایسته و ارتقا هر چه بیشتر سطح کمی و کیفی خدمات رفاهی، شهری، عمرانی، فرهنگی، اقتصادی و…بستری مناسب و مطلوب برای آماده سازی این شهرستان در جهت استقرار حجم انبوهی از جمعیت در یک دهه آینده فراهم شود.1726272