جمعیت این شهرستان در سرشماری سال ۱۳۸۵ برابر با ۵۷۰۳۷۱ نفر بوده‌است که حدود ۶۰درصد جمعیت آن در گروه‌های سنی زیر ۲۴ سال قرار گرفته‌اند.

 

شهرستان شهریار به عنوان یکی از سرریزهای جمعیتی شهر تهران عمل می‌کند و با معضل مهاجرت بی‌رویه و رشد بالای جمعیت روبروست. رشد ۸ درصدی جمعیت شهرستان به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح است. طی سال‌های ۷۵ـ۱۳۶۵ خورشیدی حدود ۳۰۰ هزار نفر مهاجر به شهرستان شهریار وارد شده‌اند.

جمعیت شهرهای شهرستان شهریار برپایهٔ سرشماری سال ۱۳۹۰ خورشیدی:

ردیف

نام شهر

جمعیت

۱

شهریار

۳۲۸٬۱۹۱

۲

اندیشه

۸۶٬۲۱۱

۳

باغستان

۵۹٬۶۷۸

۴

وحیدیه

۲۸٬۳۶۳

۵

فردوسیه

۲۳٬۷۸۲

۶

شاهدشهر

۲۱٬۵۰۳

۷

صباشهر

۲۰٬۶۷۸

 

در حال حاضر این شهرستان با جمعیتی بالغ بر ۷۰۰۰۰۰ نفر شامل شهرهای شهریار، اندیشه،باغستان ،فردوسیه ،وحیدیه ،صباشهر ،شاهدشهر ، ۶ دهستان و ۳۹ روستا می باشد.

جمعیت شهرستان شهریار             :         ۷۴۴,۲۰۶

 

جمعیت بخش مرکزی مرکزی        :         ۷۴۴,۲۰۶

 

با توجه به اینکه شهرستان شهریار تنها یک بخش دارد جمعیت شهرستان و بخش مرکزی برابر میباشد.

 

جمعیت دهستان جوقین         ۲۱,۵۴۰

 

جمعیت روستای کردامیر     ۲,۱۳۲

 

جمعیت روستای یبارک        ۲,۴۷۸

 

جمعیت روستای قجراباد      ۸۶۰

 

جمعیت روستای قجرتخت رستم         ۳۵۸

 

جمعیت روستای قشلاق مهرچین        ۸۷

 

جمعیت روستای قلعه نو       ۳۷

 

جمعیت روستای بکه           ۲,۳۷۷

 

جمعیت روستای ترپاق تپه   ۴۰۳

 

جمعیت روستای پادگان پهباد ۸۱

 

جمعیت خانه های سازمانی گروه ۳۳  ۱,۴۱۵

 

جمعیت روستای حصارساتی ۱,۰۵۸

 

جمعیت روستای رنگرز      ۳۳۳

 

جمعیت روستای سقرچین     ۹۵۲

 

جمعیت روستای اصیل اباد   ۴,۱۱۳

 

جمعیت روستای فرارت       ۴,۸۵۶

 

جمعیت روستای رضی ابادبالا          ۵,۱۱۱

 

جمعیت روستای رضی ابادپائین        ۱,۷۰۴

 

جمعیت روستای بالابان       ۱۵۶

 

جمعیت روستای قره تپه      ۴۴

 

جمعیت روستای دهشادبالا    ۳,۶۵۱

 

جمعیت روستای دهشادپائین  ۱,۲۹۱

 

جمعیت روستای الورد         ۱,۴۷۵

 

جمعیت روستای اسکمان      ۲,۱۴۳

 

جمعیت روستای دیناراباد     ۴,۹۶۹

 

جمعیت روستای رزکان       ۵,۴۶۰

 

جمعیت روستای یوسف ابادصیرفی    ۵,۳۰۸

 

جمعیت روستای رازمره      ۲۴

 

جمعیت روستای رامین        ۵۰۸

 

جمعیت روستای وسطر       ۱۶۸

 

جمعیت روستای ابراهیم اباد  ۱,۳۵۴

 

جمعیت روستای کردزار      ۴,۵۹۴

 

جمعیت روستای نصرت اباد ۴۷

 

جمعیت باطری سازی نور   ۹۵۳

 

جمعیت روستای محمودابادخلج اباد     ۲,۴۳۳

 

جمعیت روستای مویز         ۵,۷۸۲

 

جمعیت روستای بادامک       ۳۵۲

 

جمعیت روستای باباسلمان    ۴,۸۵۹

 

جمعیت روستای قلعه بها      ۵۷۱

 

جمعیت سعیدآباد                 ۱۸,۹۰۳

 

کوئ سازمانی ۲۲بهمن        ۲,۶۷۹

 

جمعیت روستای ورامینک     ۱۲

 

جمعیت شهر شهریار          ۳۰۹,۶۰۷

 

جمعیت شهر صباشهر         ۵۳,۹۷۱

 

جمعیت شهر وحیدیه           ۳۳,۲۴۹

 

جمعیت شهر شاهدشهر        ۲۵,۵۴۴

 

جمعیت شهر فردوسیه         ۳۴,۲۲۱

 

جمعیت شهر باغستان          ۸۳,۹۳۴

 

جمعیت شهر اندیشه            ۱۱۶,۰۶۲

 

بر این اساس پر جمعیت ترین شهر شهرستان شهریار شهر شهریار و  کم جمعیت ترین شهر شهرستان شهریار شهر شاهدشهر میباشد.

 

شهر اندیشه شامل فاز های ۲،۳،۴،۵ با جمعیت ۱۱۶ نفر دومین شهر پر جمعیت شهرستتان شهریار میباشد.

 

روستاهای رزکان و دینار آباد حائز بیشترین جمعیت روستائی و روستاهای رازمره ،ورامینک کم جمعیت ترین روستاهای شهرستان شهریار میباشند.