جمعیت دانش آموزان در شهرستان شهریار ۴ درصد رشد داشته است
جمعیت دانش آموزان در شهرستان شهریار ۴ درصد رشد داشته است

شهریاریها : مدیر آموزش و پرورش شهریار گفت: شهریار با افزایش بیش از چهار درصدی جمعیت دانش آموزی در زمره مناطق پر جمعیت غرب استان تهران و حتی کشور در بخش رشد سالیانه تعداد محصلان قرار دارد. علی ذبیحی با اشاره به جمعیت متکثر و انبوه محصلان در شهرستان شهریار اظهار داشت:یکی از الزامات چنین […]

ذشهریاریها : مدیر آموزش و پرورش شهریار گفت: شهریار با افزایش بیش از چهار درصدی جمعیت دانش آموزی در زمره مناطق پر جمعیت غرب استان تهران و حتی کشور در بخش رشد سالیانه تعداد محصلان قرار دارد.

علی ذبیحی با اشاره به جمعیت متکثر و انبوه محصلان در شهرستان شهریار اظهار داشت:یکی از الزامات چنین افزایش و کثرتی در حوزه جمعیتی دانش آموزان، تأمین امکانات و زیرساخت های مناسب و مرتبط است که تلاش می شود در حد توان و بضاعت نسبت به فراهم کردن آن اقدامات مقتضی اجرایی شود.

مدیر آموزش و پرورش شهریار عنوان کرد:بر اساس بررسی ها و مطالعات انجام شده، رشد جمعیت دانش آموزی در این خطه از غرب استان تهران بیش از چهار درصد برآورد می شود.

وی افزود:این عدد و رقم در مقایسه با بسیاری از مناطق آموزشی کشور، قابل توجه است و مدیریت آموزشی در این محدوده را با پیچیدگی هایی همراه می سازد.

ذبیحی گفت:یکی از ضروریات حصول موفقیت در طرح های آموزشی، رشد امکانات متناسب با افزایش جمعیت دانش آموزی است و در صورت ناهمخوانی سرعت و شتاب ارتقای زیرساخت ها با رشد جمعیت، مسیر ارتقای علمی و آموزشی با موانعی جدی روبرو می شود.

مدیر آموزش و پرورش شهریار عنوان کرد:یکی از مصادیق این چالش به فضای آموزشی معطوف می شود که به دغدغه ای جدی در عرصه آموزش و پرورش این شهرستان تبدیل شده است.

وی در خاتمه یادآور شد:البته رشد جمعیت دانش آموزی در این شهرستان از جهاتی فرصت ویژه و برجسته ای محسوب می شود که در صورت تأمین امکانات لازم و اتخاذ تدابیر هوشمندانه، حصول موفقیت های هر چه بیشتر تسریع خواهد شد که خوشبختانه آمار و ارزیابی های موجود، موید توفیقات متعدد این خطه از غرب استان تهران در بخش های علمی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و…است که امیدواریم در آینده نیز این روند استمرار یابد.