اقتصادنیوز: رئیس جمهور کشورمان در ادامه بیست و یکمین سفر استانی به آذربایجان غربی، برای شنیدن مشکل بانوی میاندوآبی، از پرواز بالگرد ممانعت به عمل آورد….

اقتصادنیوز: رئیس جمهور کشورمان در ادامه بیست و یکمین سفر استانی به آذربایجان غربی، برای شنیدن مشکل بانوی میاندوآبی، از پرواز بالگرد ممانعت به عمل آورد.