نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که ویتامین B ۱۲ ممکن است در برابر کوچک شدن مغز با افزایش سن محافظت ایجاد کند.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که ویتامین B ۱۲ ممکن است در برابر کوچک شدن مغز با افزایش سن محافظت ایجاد کند.