معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان از نجات یک دختر جوان از خودکشی توسط ماموران انتظامی خرمشهر خبر داد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان از نجات یک دختر جوان از خودکشی توسط ماموران انتظامی خرمشهر خبر داد.