جلسه گزارش سیلاب خوزستان با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، امروز ۲۹ بهمن ماه در اهواز برگزار شد.

جلسه گزارش سیلاب خوزستان با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، امروز ۲۹ بهمن ماه در اهواز برگزار شد.