جلسه کمیته بررسی عملکرد مدیران مدارس شهریار برگزار شد
جلسه کمیته بررسی عملکرد مدیران مدارس شهریار برگزار شد

شهریاریها به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار ، جلسه کمیته بررسی عملکرد مدیران مدارس در سال تحصیلی 92-91 با حضور اعضاء کمیته و با هدف تشریح شیوه نامه اجرایی برگزار گردید. بان پرور مدیر آموزش و پرورش، ضمن تبریک ایام سعید نوروز به حاضران در خصوص شیوه نامه جدید بررسی عملکرد […]

6777شهریاریها به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار ، جلسه کمیته بررسی عملکرد مدیران مدارس در سال تحصیلی 92-91 با حضور اعضاء کمیته و با هدف تشریح شیوه نامه اجرایی برگزار گردید.

بان پرور مدیر آموزش و پرورش، ضمن تبریک ایام سعید نوروز به حاضران در خصوص شیوه نامه جدید بررسی عملکرد مدیران گفت :

توجه به شیوه نامه و اقدام مطابق ضوابط اجرایی آن برای تمامی اعضاء لازم و ضروری است و انجام این امر مهم با توجه به شیوه نامه جدید از حساسیت خاصی برخوردار است.

ایشان با اشاره به اینکه این شیوه نامه امسال باید اجرایی شود اظهار داشت:

همکاران محترم جهت تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد مدیران که همراه با دادن امتیاز بصورت کمی می باشد، باید دقیق و منظم باشند و امتیازات داده شده بر اساس مستندات و ادله لازم و کافی همراه باشند .

ایشان خاطر نشان کردند: باید پروندهای بررسی عملکرد هر مدیر دقیق و همراه با مستندات عینی و منطقی باشد تا مسیر و گردش کار انتصابات با استدلال کافی و قانع کننده انجام شود.

طلایی فرد کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و دبیر این کمیته با تشریح شیوه نامه بررسی عملکرد مدیران و تاکید براین موضوع که روش جدیدی برای موضوع انتصاب مدیران نیاز به توجه بیشتری دارد اظهار داشت:

باتوجه به تحولات رو به رشد در نظام آموزش و پرورش بویژه سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش نیاز است که عملکرد مدیران مورد بررسی دقیق قرار گیرد و مدیران که توانایی همراهی و همگامی با برنامه های تحولی در آموزش و پرورش را ندارند مورد باز نگری قرار گیرند.

درادامه جلسه سایراعضاء نظرات وپیشنهادات خودرادر خصوص اجرای شیوه نامه بررسی عملکرد مدیران مطرح کردند.