جلسه مشترک هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهرستان شهریار
جلسه مشترک هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهرستان شهریار

شهریاریها : ا حضور دکتر سعید ناجی فرماندار و رئیس هیات اجرایی، جلسه مشترک هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهرستان شهریار در محل فرمانداری شهرستان شهریار برگزار شد به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ در این جلسه که به ریاست دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار برگزار شد، فرنیاپور […]

شهریاریها : ا حضور دکتر سعید ناجی فرماندار و رئیس هیات اجرایی، جلسه مشترک هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهرستان شهریار در محل فرمانداری شهرستان شهریار برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ در این جلسه که به ریاست دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار برگزار شد، فرنیاپور معاون سیاسی انتظامی و رئیس ستاد انتخابات شهرستان شهریار، اعضای هیات اجرایی، رئیس و اعضای هیات نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهرستان شهریار حضور داشتند.
بنا بر این گزارش در این جلسه ضمن بحث و بررسی پیرامون فعالیت ها و اقدامات انجام شده در خصوص ثبت نام کاندیداها، برنامه های آتی ستاد انتخابات و موضوعات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.