جلسه مشترک مهندس رهنما شهردار شهریار با عوامل راهور شهرستان شهریار

شهریاریها :جلسه مشترک مهندس رهمنا شهردار شهریار با عوامل راهور شهرستان با حضور فرجی و مهدور از اعضای شورای اسلامی شهر شهریار،مهندس حاجیان معاونت حمل ونقل وترافیک،مدیران حوزه معاونت حمل ونقل،فرمانده راهور شهرستان شهریار در سالن جلسات دفتر شهردار برگزار گردید. در این جلسه مهندس رهنما شهردار شهریار ضمن تقدیر از تعامل وهمکاری عوامل راهور […]

شهریاریها :جلسه مشترک مهندس رهمنا شهردار شهریار با عوامل راهور شهرستان با حضور فرجی و مهدور از اعضای شورای اسلامی شهر شهریار،مهندس حاجیان معاونت حمل ونقل وترافیک،مدیران حوزه معاونت حمل ونقل،فرمانده راهور شهرستان شهریار در سالن جلسات دفتر شهردار برگزار گردید.
در این جلسه مهندس رهنما شهردار شهریار ضمن تقدیر از تعامل وهمکاری عوامل راهور با شهرداری در زمینه حل مشکلات ترافیکی ،از زحمات چندین ساله سرهنگ عادلی تقدیر نموده و انتصاب سرهنگ قیطاسی را به عنوان فرمانده راهور شهرستان شهریار تبریک عرض نمودند.