جلسه شورای سازمان تاکسیرانی اندیشه برگزار شد
جلسه شورای سازمان تاکسیرانی اندیشه برگزار شد

شهریاریها به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار، جلسه شورای تاکسیرانی اندیشه به ریاست علی ناجی فرماندار شهرستان شهریار در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد. بر اساس این گزارش در این جلسه ضمن بررسی مسائل مهم، مشکلات و فعالیت‌های سازمان تاکسیرانی، اعضای شورای سازمان تاکسیرانی ضمن بررسی موضوعات نسبت به ارتقای سطح خدمات‌رسانی […]

۱۳۹۱۰۳۲۸۰۰۰۱۱۲_PhotoAشهریاریها به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار، جلسه شورای تاکسیرانی اندیشه به ریاست علی ناجی فرماندار شهرستان شهریار در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این جلسه ضمن بررسی مسائل مهم، مشکلات و فعالیت‌های سازمان تاکسیرانی، اعضای شورای سازمان تاکسیرانی ضمن بررسی موضوعات نسبت به ارتقای سطح خدمات‌رسانی این سازمان به شهروندان تصمیمات مقتضی گرفته شد.