جلسه هفتگی سخنگوی دولت روز سه شنبه در زاهدان برگزار می‌شود.

جلسه هفتگی سخنگوی دولت روز سه شنبه در زاهدان برگزار می‌شود.