جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد.

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد.