ششمین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم دقایقی پیش آغاز شد.

ششمین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم دقایقی پیش آغاز شد.