جلسه انتخابات اعضای هیأت اجرایی چهارمین دوره انتخابات شورا های اسلامی شهرستان شهریار
جلسه انتخابات اعضای هیأت اجرایی چهارمین دوره انتخابات شورا های اسلامی شهرستان شهریار

شهریاریها :به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان شهریار: عصر امروز جلسه انتخابات اعضای هیأت اجرایی چهارمین دوره انتخابات شورا های اسلامی شهرستان شهریار به ریاست فرماندار و با حضور معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و رئیس ستاد انتخابات شهرستان شهریار، رئیس اداره سیاسی فرمانداری ، اعضای هیأت نظارت برانتخابات شهرستان شهریار و 22 نفر […]

001شهریاریها :به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان شهریار: عصر امروز جلسه انتخابات اعضای هیأت اجرایی چهارمین دوره انتخابات شورا های اسلامی شهرستان شهریار به ریاست فرماندار و با حضور معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و رئیس ستاد انتخابات شهرستان شهریار، رئیس اداره سیاسی فرمانداری ، اعضای هیأت نظارت برانتخابات شهرستان شهریار و 22 نفر از معتمدین شهرستان شهریار در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار ،عصر امروز جلسه انتخابات اعضای هیأت اجرایی چهارمین دوره انتخابات شورا های اسلامی شهرستان شهریار به ریاست فرماندار و با حضور معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و رئیس ستاد انتخابات شهرستان شهریار، رئیس اداره سیاسی فرمانداری ، اعضای هیأت نظارت شهرستان و 22 نفر از معتمدین شهرستان شهریار در سالن جلسات فرماندرای برگزار گردید ، که پس از معرفی معتمدین جهت آشنایی از سوابق و تجربیات یکدیگر ، 14 نفر از معتمدین کاندیدا جهت دریافت اکثریت آرای برای حضور در هیأت اجرایی چهارمین دوره انتخابات شوارهای شهرستان شهریار آمادگی خود را اعلام نمودند که پس اجرای انتخابات میان این 14 نفر از معتمدین 8 نفر به عنوان عضو اصلی هیأت نظارت و 5 نفر نیز به عنوان عضو علل بدل اکثریت آرای را به شرح ذیل کسب نمودند .

اعضای اصلی هیأت اجرایی چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان شهریار

1- محمد عسگری
2- سید ولی ا.. ترابی
3- علی زرگر
4- جواد مقدم
5- ابوالفضل تاجیک
6- غلامرضا مداحی
7- جواد نظری
8- مهدی شریفی
اعضای علل بدل هیأت اجرایی چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان شهریار
1- مهدی مؤمنی
2- غلامرضا رهنما
3- ولی ا.. منصوری
4- مهدی حفیظی
5- شمس ا… محمدی

عکس فرمانداری شهریار