نماینده مردم تهران در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که پس از پایان نمایندگی شما را در چه سمتی خواهیم دید؟ گفت: افتخارم این بود که استاد دانشگاه هستم و پس از نمایندگی در دانشگاه شروع به فعالیت می‌کنم. …

نماینده مردم تهران در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که پس از پایان نمایندگی شما را در چه سمتی خواهیم دید؟ گفت: افتخارم این بود که استاد دانشگاه هستم و پس از نمایندگی در دانشگاه شروع به فعالیت می‌کنم.