دکتر آرش رئیسی‌نژاد، نویسنده و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» تحولات شتابان افغانستان، خروج آمریکا، چگونگی شکل‌گیری طالبان، رویکرد بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی و راهبرد ایران را مورد تحلیل قرار داد. این استا…

دکتر آرش رئیسی‌نژاد، نویسنده و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» تحولات شتابان افغانستان، خروج آمریکا، چگونگی شکل‌گیری طالبان، رویکرد بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی و راهبرد ایران را مورد تحلیل قرار داد. این استاد دانشگاه با پرداختن به فرآیند ناکام دولت-ملت‌سازی در افغانستان معتقد است که این کشور ورای آنکه چه نوع حکومتی بر آن حکمفرماست، همواره دچار سه مشکل هویتی دولت، نظام و ملیت بوده است. وی با اشاره به نفوذ همه‌جانبه قوم پشتون در افغانستان و اینکه طالبان در درجه نخست یک گروه قومی است تا یک گروه مذهبی، معتقد است این گروه افغانستان را تنها برای خود می‌خواهند. رئیسی‌نژاد یکی از مهم‌ترین عوامل خروج آمریکا از افغانستان را عدم توان و اراده لازم برای فشار بر مسیر زمینی راه ابریشم نوین چین می‌داند. او در این گفت‌وگو همچنین به راهبرد بازیگران منطقه‌ای از جمله ایران می‌پردازد و تاکید می‌کند که حفظ احمد مسعود، باید خط قرمز ایران در معادلات افغانستان باشد.