بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ما رکورددار میزان واکسیناسیون در روز هستیم.

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ما رکورددار میزان واکسیناسیون در روز هستیم.