بازیکنان و کادرفنی استقلال بعداز پایان بازی پرسپولیس و سپاهان و شکست قرمزها، داخل هواپیما جشن قهرمانی برپا کردند

بازیکنان و کادرفنی استقلال بعداز پایان بازی پرسپولیس و سپاهان و شکست قرمزها، داخل هواپیما جشن قهرمانی برپا کردند