یک لاک‌پشت غول پیکر در باغ وحش پرت استرالیا کیک تولد میوه‌ای را که از هندوانه، طالبی و گل‌های هیبیسکوس درست شده بود خورد.

یک لاک‌پشت غول پیکر در باغ وحش پرت استرالیا کیک تولد میوه‌ای را که از هندوانه، طالبی و گل‌های هیبیسکوس درست شده بود خورد.