هواداران ایرانی پس از شکست تیم فوتبال ولز توسط تیم ملی ایران، از ورزشگاه تا خیابان‌های دوحه جشن گرفتند. تصاویر اختصاصی تابناک را می‌بینید.

هواداران ایرانی پس از شکست تیم فوتبال ولز توسط تیم ملی ایران، از ورزشگاه تا خیابان‌های دوحه جشن گرفتند. تصاویر اختصاصی تابناک را می‌بینید.