جشنواره فیلم فجر به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی کشور همواره مورد توجه اقشار مختلف فرهنگی هنری بوده و مباحث بسیاری درباره اعتبار این جشنواره و قیاس آن با دیگر فستیوال‌های دنیا مطرح بوده که طی سال‌های اخیر این بحث با توجه به بالا رفتن قدمت جشنواره فجر…

جشنواره فیلم فجر به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی کشور همواره مورد توجه اقشار مختلف فرهنگی هنری بوده و مباحث بسیاری درباره اعتبار این جشنواره و قیاس آن با دیگر فستیوال‌های دنیا مطرح بوده که طی سال‌های اخیر این بحث با توجه به بالا رفتن قدمت جشنواره فجر بیش از پیش مطرح می‌شود.