سرانجام ماه مبارک رمضان به پایان رسید و عید فطر از راه رسید . اما اعمال بسیاری در شب عید فطر و روز عید فطر توصیه شده است که دانستن و انجام آنها خالی از لطف و ثواب الهی نیست….

سرانجام ماه مبارک رمضان به پایان رسید و عید فطر از راه رسید . اما اعمال بسیاری در شب عید فطر و روز عید فطر توصیه شده است که دانستن و انجام آنها خالی از لطف و ثواب الهی نیست.