جانشین استاندار کرمان در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا به تشریح جزییات محدودیت‌های کرونایی در کرمان پرداخت.

جانشین استاندار کرمان در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا به تشریح جزییات محدودیت‌های کرونایی در کرمان پرداخت.