در این فیلم جزییات اعترافات جاسوسان موساد که صبح امروز به دار مجازات آویخته شدند را مشاهده می‌نمایید.

در این فیلم جزییات اعترافات جاسوسان موساد که صبح امروز به دار مجازات آویخته شدند را مشاهده می‌نمایید.