اقتصادنیوز: رئیس جمهور فرانسه گفت: امارات اعلام کرد که هم اینک در سقف تولید هستند و این تمام چیزی که می‌توانند انجام دهند و همچنین به گفته امارات، سعودی‌ها در مدت ۶ ماه حداکثر ۱۵۰ [هزار بشکه] یا کمی بیشتر می‌توانند تولیدشان را افزایش دهند نه بیش از ای…

اقتصادنیوز: رئیس جمهور فرانسه گفت: امارات اعلام کرد که هم اینک در سقف تولید هستند و این تمام چیزی که می‌توانند انجام دهند و همچنین به گفته امارات، سعودی‌ها در مدت ۶ ماه حداکثر ۱۵۰ [هزار بشکه] یا کمی بیشتر می‌توانند تولیدشان را افزایش دهند نه بیش از این.