کاخ سفید از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا با بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس درباره افغانستان خبر داد.

کاخ سفید از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا با بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس درباره افغانستان خبر داد.