وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با مختار تیلوبردی وزیر امور خارجه قزاقستان در خصوص مسائل مهم دوجانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با مختار تیلوبردی وزیر امور خارجه قزاقستان در خصوص مسائل مهم دوجانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد.