«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «محمد بن سلمان» ولیعهد سهودی شامگاه پنجشنبه تلفنی گفت‌وگو کردند.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «محمد بن سلمان» ولیعهد سهودی شامگاه پنجشنبه تلفنی گفت‌وگو کردند.