به گفته رییس سازمان بهزیستی کشور، پویش همدلی مومنانه در نهضت ایران همدل برای کمک به نیازمندان از عید قربان آغاز و تا پایان ماه صفر ادامه دارد….

به گفته رییس سازمان بهزیستی کشور، پویش همدلی مومنانه در نهضت ایران همدل برای کمک به نیازمندان از عید قربان آغاز و تا پایان ماه صفر ادامه دارد.