نماد معاملاتی سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازیح) امروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ گشایش می‌یابد. کرازیح را بخریم؟…

نماد معاملاتی سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازیح) امروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ گشایش می‌یابد. کرازیح را بخریم؟