حوادث رکنا: مدیرعامل هلال‌احمر استان قزوین از اعزام ۹ تیم امدادی از قزوین و البرز به محل حادثه خبر داد.

حوادث رکنا: مدیرعامل هلال‌احمر استان قزوین از اعزام ۹ تیم امدادی از قزوین و البرز به محل حادثه خبر داد.