بانک مرکزی در هفته جاری هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرده که این امر نشان‌دهنده کفایت میزان نقدینگی در بازار بین‌بانکی است.
نوشته جزئیات معاملات عملیات بازار باز در ۲ مهرماه اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد….

بانک مرکزی در هفته جاری هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرده که این امر نشان‌دهنده کفایت میزان نقدینگی در بازار بین‌بانکی است.
نوشته جزئیات معاملات عملیات بازار باز در ۲ مهرماه اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.