اظهارات اخیر ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، این موضوع را تا حدودی زیادی تایید می‌کند چراکه او گفته «متن پیشنهادی جدید که توسط جوزپ بورل ارائه شده، بر اساس توافقی است که در مذاکرات فشرده کشورهای حاضر در برجام در وین تدوین شده و از اسفند پارس…

اظهارات اخیر ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، این موضوع را تا حدودی زیادی تایید می‌کند چراکه او گفته «متن پیشنهادی جدید که توسط جوزپ بورل ارائه شده، بر اساس توافقی است که در مذاکرات فشرده کشورهای حاضر در برجام در وین تدوین شده و از اسفند پارسال روی میز بوده است.»