اقتصادنیوز: سخت‌گیری‌های زیادی برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شد تا جایی که اگر چک شخصی برگشت بخورد عملاً از بسیاری از خدمات بانکی همچون افتتاح حساب، صدور و دریافت کارت بانکی و حتی تمدید کارت‌های بانکی موجود و… محروم می‌شود. …

اقتصادنیوز: سخت‌گیری‌های زیادی برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شد تا جایی که اگر چک شخصی برگشت بخورد عملاً از بسیاری از خدمات بانکی همچون افتتاح حساب، صدور و دریافت کارت بانکی و حتی تمدید کارت‌های بانکی موجود و... محروم می‌شود.