رئیس پلیس راهور استان اصفهان درباره زمان بندی جدید طرح زوج و فرد ترافیک توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان درباره زمان بندی جدید طرح زوج و فرد ترافیک توضیحاتی ارائه کرد.