سروان مسلم تقی‌زاد، توسط راننده خودروی شوتی در شهرستان امیدیه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سروان مسلم تقی‌زاد، توسط راننده خودروی شوتی در شهرستان امیدیه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.