نماینده جنبش حزب الله لبنان در جمهوری اسلامی ایران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

نماینده جنبش حزب الله لبنان در جمهوری اسلامی ایران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.