طی حمله تروریستی به مراسم تشییع پیکر شهدای سوری در نبل و الزهرا عده ای کشته و زخمی شدند.

طی حمله تروریستی به مراسم تشییع پیکر شهدای سوری در نبل و الزهرا عده ای کشته و زخمی شدند.